NetAcad KD-Toolkit editie 2020

De nieuwe versie van de KD-toolkit handleiding is uit!


Mede namens het ASC-ITC SLBdiensten en Fast Lane overhandigen wij hierbij de op het MBO ICT-onderwijs toegesneden ‘KD Toolkit editie 2020’ handleiding. Deze handleiding vormt onderdeel van de door de Cisco Networking Academy ontworpen KD Toolkit. De KD Toolkit is erop gericht onderwijsmanagers en docenten te ondersteunen met de invulling van het nieuwe Kwalificatiedossier voor de opleidingen in het domein ICT (Crebonummer: 79050) dat in het schooljaar 2020-2021 ingaat.

Een belangrijk onderdeel van de handleiding is de mapping tussen de vakkennis, vaardigheden en werkprocessen zoals die in de kerntaken van de nieuwe Kwalificatiedossiers zijn benoemd voor de opleidingen IT Systems and Devices voor niveau 3 en 4, en ICT Support voor niveau 2, Software Development, en de Network Academy cursussen. Daarnaast worden suggesties aangedragen over de plaatsing van de Networking Academy cursussen in de leerjaren van deze opleidingen.

We nodigen je uit contact met ons op te nemen als je vragen hebt over de KD Toolkit of een afspraak wilt maken voor curriculumadvies.

Willem-Jan Derks, widerks@cisco.com

Doran Oirbons, doirbons@cisco.com

Gunnar de Haan, gudehaan@cisco.com

 

Download de KD Toolkit hier