Kursy Cisco Networking Academy

Kursy Cisco Networking Academy przygotowują fundamenty technologiczne i pozwalają się specjalizować w wybranej dziedzinie IT. Słuchacze są przygotowywani do zdobycia cenionych certyfikacji IT, które umożliwiają podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i oferują lepsze perspektywy zawodowe.


Kursy Cisco Networking Academy przygotowują fundamenty technologiczne i pozwalają się specjalizować w wybranej dziedzinie IT. Słuchacze są przygotowywani do zdobycia cenionych certyfikacji IT, które umożliwiają podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i oferują lepsze perspektywy zawodowe

Kursy mogą być włączane bezpośrednio do programów kształcenia lub oferowane jako uzupełniające (zajęcia dodatkowe), ewentualnie jako kursy do samodzielnej nauki.  Wszystkie materiały kursowe dostępne są online na platformie edukacyjnej, wspieranej przez narzędzia instruktorskie do oceny postępów, wyników oraz do administrowania grupami słuchaczy.

 

Obszary kształcenia

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo osobiste, cyberbezpieczeństwo I bezpieczeństwo sieciowe to tematyka kursów w tym obszarze.Pozwalają one zdobyć kluczowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

 

Programowanie

Najpopularniejsze języki programowania: C, C++ and Python. Kursy na róznych poziomach zaawansowania przygotowujące do certyfikacji.

 

Sieci

Spójny, stale aktualizowany program skoncentrowany na praktycznych umiejętnościch przygotowujący słuchaczy do wyzwań technologicznych połączonego świata.

 

IoT (Internet of Things)

Słuchacze projektują, przygotowują prototypy i tworzą nowe idee w oparciu o koncepcje Internetu Rzeczy.

 

Systemy Operacyjne & podstawy IT

Podstawowe umiejętności IT takie jak budowa, montaż i obsługa komputera, technologie Linux, itp.

 

Przedsiębiorczość

Kursy w zakresie podstaw przedsiębiorczości pomagają zrozumieć, jak wykorzystywać technologię w biznesie.

 

Cyfryzacja

Wprowadzenie do świata cyfrowego i social media dla najmniej doświadczonych użytkowników.

Więcej szczegółów dotyczących obszarów kształcenia znajdziecie na platformie netcad.com w zakładce 'Courses'