Zbudujmy nowe pokolenie innowatorów

Cisco Networking Academy to program edukacyjny dla szkół, uczelni, centrów szkoleniowych i organizacji pozarządowych. Od roku 2000, w którym uruchomiono program Cisco NetAcad w Polsce, skorzystało z niego ponad 215 tysięcy polskich uczniów i studentów. To partnerstwo Cisco z instytucjami edukacyjnymi jest najważniejszą inicjatywą  w ramach społecznej odpowiedzialności Cisco na świecie. 


Program Cisco Networking Academy od ponad 20 lat rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 180 krajach wiedzę i kompetencje zdobywa obecnie w ramach programu ponad dwa miliony uczniów i studentów rocznie. Sprawiło to, że program Cisco Networking Academy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, trwałych i spójnych  przedsięwzięć na światowym rynku edukacyjnym. Cisco Networking Academy ma charakter non-profit i jest najważniejszym programem realizowanym w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Cisco, którego celem jest jak najszersze udostępnienie edukacji informatycznej jak największej grupie ludzi na całym świecie.

Wierzymy, że upowszechnienie dostępu do edukacji cyfrowej przekłada się na podniesienie poziomu życia, przyspiesza rozwój ekonomiczny,  poprzez budowanie kompetencji i ograniczenie deficytu wyspecjalizowanych kadr. 

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności na różnych poziomach kształcenia w róznych obszarach tematycznych związanych z szeroko pojętymi technologiami IT. Materiały szkoleniowe udostępniane przez Cisco dla słuchaczy programu odzwierciedlają bieżące trendy w technologii oraz w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez zastosowanie różnych technik nauczania. Obok klasycznych form zajęć z instruktorem, szczególny nacisk jest położony na praktyczne nauczanie umiejętności w trakcie zajęć laboratoryjnych. Jednocześnie udostępniany jest cały zestaw wszechstronnych, nowoczesnych materiałów e-learningowych i narzędzi multimedialnych, symulatorów czy gier służących efektywnemu zdobywaniu wiedzy, niezależnie od miejsca, w jakim znajdują się słuchacze. 

Do uruchomienia akademii Cisco w instytucji edukacyjnej w podstawowym zakresie wymagane jest jedynie wypełnienie formularza i utworzenie konta szkoły na platformie NetAcad. 

 

W przypadku kursów bardziej zaawansowanych, konieczne może być przeszkolenie nauczyciela lub wyposażenie pracowni w zestaw laboratoryjny przeznaczony do ćwiczeń praktycznych. Jednocześnie w procesie dydaktycznym akademie są wspierane przez Ośrodki Wsparcia Akademii oraz Ośrodki Kształcenia Instruktorów.