UWTSD Cyber Awareness

University of Wales Trinity Saint David

course_img

Description

Mae PCYDDS yn cynnig y cwrs rhad ac am ddim hwn i bob myfyriwr / myfyrwraig ac aelod staff fel rhan o’r Mis Ymwybyddiaeth Seiberddiogelwch. Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan, dysgu ffyrdd syml i gadw’n ddiogel a bod yn ymwybodol o beryglon ar y we.  

 

Gyda mwy a mwy o ddata yn cael ei gadw ar ein dyfeisiau, mae’n amser da i ddysgu sut mae’n cael ei ddefnyddio a beth y gallech chi ei wneud i leihau eich presenoldeb ar-lein rhag pobl a fyddai’n defnyddio eich data yn anghyfreithlon. Cewch dystysgrif am gwblhau’r cwrs. Edrychwn ymlaen at eich cyfranogiad.  

 

 

UWTSD is offering this free course to all students & staff as part of Cyber-Security awareness Month. You are invited to participate and learn some simple ways to remain safe and aware of dangers on the web.  

 

With more and more data being held through your devices, this is a good time to learn how it is used and what you can do to mitigate your online presence from people who would use your data illegally. You will get a certificate on completion of the course. We look forward to your involvement.

Course Details

UWTSD_Sep2023

Introduction to Cybersecurity (English - 2.13)

23 Sep 2023 - 31 Mar 2024

Kapilan Radhakrishnan, Nitheesh Murugan Kaliyamurthy, Munyaradzi Murira

Enroll now

Szkolenie się zakończyło